PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - Lampy rustykalne

lampy rustykalne
Przejdź do treści

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  

 
   NFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 
 
   Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) obowiązującym od dnia 25 maja 2018 r. w całej Unii Europejskie
 
chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu przez nas Twoich Danych osobowych oraz zasadach, na jakich
 
będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 
 
  1/  ADMINISTRATOR DANYCH

 
Administratorem danych osobowych jest LUCE Mirosław Hałasa z siedzibą w Olsztynie 10-410, ul Lubelska 43 B ,  adres mailowy: lampyrustykalne@gmail.com, tel. +48 505 133 232

 
 
  2/  ODBIORCY DANYCH (PODMIOTY PRZETWARZAJĄCE)

 
Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom współpracującym z nami - w szczególności: naszym partnerom handlowym, firmie księgowej z którą współpracujemy w zakresie naszej księgowości, operatorom pocztowym, firmom kurierskim, kancelarii prawniczej.

 
 
  3/  KTÓRE DANE ZBIERAMY PODCZAS REJESTRACJI I DOKONYWANIA ZAKUPÓW:

 
  W związku z korzystaniem z naszego sklepu internetowego www.lampyrustykalne.pl i za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji (mail: lampyrustykalne@gmail.cm, telefon  505 133 232 oraz 502 723 523, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie będziemy od Państwa otrzymywać następujące dane osobowe,:
 
   
 • nazwisko i imię,
 •  
 • adres zamieszkania,
 •  
 • adres do wysyłki, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
 •  
 • adres poczty elektronicznej,
 •  
 • numer telefonu.
 
Podanie powyższych danych jest dobrowolne, a w przypadku zakupu konieczne dla dokonania rejestracji w ramach Witryny.

Nie muszą Państwo podawać tych danych, jeżeli nie chcą Państwo korzystać z wskazanych powyżej możliwości.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu mailowego: lampyrustykalne@gmail.com lub numeru telefonu +48 505 133 232


 
 
  4/  CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 
Twoje dane osobowe zostaną przetwarzane w następującym celu:

 
1) zawarcia umowy/świadczenia usług na podstawie Twojego wyboru z naszej oferty (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

2) wykonania umowy - świadczenia usług, którą zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

3) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4) realizacjii procesów obsługi w oparciu o przebieg obsługi sprzedaży i posprzedażowej w tym reklamacji, itp. będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym naszego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5) zabezpieczenia informacji archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

6) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

7) oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

8) przekazywania Ci informacji m.in. o zmianach naszego regulaminu sklepu internetowego, cennika, o zmianie adresu lub siedziby na wskazany adres na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 
9) Administrator danych nie podejmuje decyzji w sposób automatyczny w oparciu o przetwarzane dane osobowe.

 
 
 
4/ PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 
 
Podanie swoich danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia i wykonania z nami umowy sprzedaży/ świadczenia usług.
 
 
Zgodnie z RODO przysługuje Ci:
 

1) prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii.
 
2) prawo do żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych;

3) prawo do sprostowania, zmiany swoich danych;

4) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych jeśli są one przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora lub w celu marketingu bezpośredniego;

5) prawo do przenoszenia danych;

6) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, jeśli do przetwarzania doszło na podstawie zgody. Jednak cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Prawa wymienione w pkt od 1) do 7) możesz zrealizować poprzez kontakt z Administratorem danych Luce Mirosław Hałasa, ul. Lubelska 43B, 10-410 Olsztyn
 
- - - - - - - - - - - - - - -

 
 
   POLITYKA COOKIES

 
 
 
   Sklep internetowy Lampyrustykalne.pl  nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.
 
 Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez sklep internetowy w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania produktów dodanych do koszyka.

Pliki cookies wykorzystywane przez sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę.

Sklep korzysta z serwisu analityki internetowej  Google Analytics, (Google Inc.). Google Analytics gromadzi pliki cookies stanowiące informacje dotyczące oglądalności stron internetowych oraz profilu systemowego użytkownika.
Informacje te są przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach. Google używa tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Adresy IP użytkowników nie są łączone z żadnymi innymi danymi będącymi w posiadaniu Google. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane prawnie, lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te informacje na zlecenie Google. Google nie będzie łączyć adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Możesz zablokować korzystanie z ciasteczek, wybierając odpowiednie ustawienia w Twojej przeglądarce internetowej, jednak pamiętaj, że jeśli to zrobisz, możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji Strony. Korzystając ze Strony, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Google w sposób i w celach określonych powyżej.

Możesz zablokować korzystanie z ciasteczek, wybierając odpowiednie ustawienia w Twojej przeglądarce internetowej, jednak pamiętaj, że jeśli to zrobisz, możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji Strony. Korzystając ze Strony, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Google w sposób i w celach określonych powyżej.Wróć do spisu treści