REGULAMIN - Lampy rustykalne

Przejdź do treści

REGULAMIN

 
Regulamin SKLEPU internetowego LampyRustykalne.pl
 
 
Postanowienia ogólne (Par 1)
 
1.  Właścicielem sklepu internetowego lampyrustykalne.pl  prowadzącego działalność na terenie Polski i dostępnego pod adresem www.lampyrustykalne.pl jest firma;
 
        SZTUKA WNĘTRZA MARZENA WIECZOREK,
          Szlinokiemie 36, 16-515 Puńsk
         NIP 5211317311
         Regon 511417434
         mail;  lampyrustykalne@gmail.com   tel. 502 723 523 ;  505 133 232,
         zwana dalej Firmą.
 
2.  Zawartość sklepu nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Jest zaproszeniem do zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Lampy firmy Il Fanale oraz Ferroluce pokazane na stronie lampyrustykalne.pl są wytwarzane i sprowadzane do Polski na indywidualne zamówienie. Warunki umowy takie jak cena, czas realizacji, koszty dostawy, wysokość zadatku są określone w opisie towarów. Kupujący składający zamówienie składa jednocześnie propozycję zawarcia umowy kupna sprzedaży. Zawarcie umowy następuje w momencie potwierdzenia złożonego zamówienia przez prowadzącego sklep lampyrustykalne.pl  w formie poczty elektronicznej.
 
3.  Firma jest stroną umowy zawieranej z Klientem i widnieje na dokumencie sprzedaży jako sprzedawca zamówionych towarów.
 
4.  Na każdy zmówiony towar wystawiana jest faktura VAT lub paragon fiskalny.
 
5.  Wszystkie produkty oferowane do sprzedaży są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostaną legalnie sprowadzone na rynek polski.
 
6.  Ceny produktów oraz koszty transportu są w sklepie wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto ( zawierają podatek VAT w wysokości 23% ceny netto ). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

 
Zamówienia  (Par 2)
 
1.  Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny poprzez witrynę internetową lub telefonicznie od poniedziałku do soboty w godzinach od 8:00 do 20:00 pod numerem telefonu 505 133 232  lub 502 723 523.
 
2.  Po rejestracji zamówienia, prowadzący sklep lampyrustykalne.pl potwierdzi je pocztą elektroniczną. Prosimy o podanie telefonu kontaktowego w celu weryfikacji danych i treści zamówienia.
 
3.  Prowadzący sklep lampyrustykalne.pl może odmówić realizacji zamówienia, jeśli ani telefonicznie ani pocztą internetową nie uda się zweryfikować niepełnych lub niekompletnych danych zamawiającego.
 
4.  Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia wyłącznie do momentu rozpoczęcia procesu realizacji dostawy, czyli do momentu złożenia przez sprzedającego zamówienia u producenta.
 
5.  Warunki realizacji zamówień nietypowych są ustalane indywidualnie.

 
Dostawa   (Par 3)
 
1.  Czas realizacji zamówienia wynosi 6-8 tygodni od momentu wpłaty zadatku. Oznacza to w ciągu ilu dni roboczych od daty zamówienia najwcześniej lub najpóźniej towar zostanie dostarczony do Klienta. W potwierdzeniu zamówienia zamawiający otrzyma informację na temat rzeczywistej daty dostawy towaru.
 
2.  Jeśli prowadzący sklep lampyrustykalne.pl  nie będzie w stanie dotrzymać wskazanego przy towarze terminu, poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji jeszcze przed zawarciem umowy i pozostanie do decyzji Klienta dotyczącej kontynuacji zamówienia.
 
3.  Przesyłka realizowana jest przez firmę kurierską lub transportem własnym firmy. Wysyłany towar jest starannie zapakowany i ubezpieczony na wypadek uszkodzeń podczas transportu na mocy ubezpieczenia jakie firmy kurierska zawarła z ubezpieczycielem.
 
4.  Ceny za przesyłkę podane są przy składaniu zamówienia w sklepie. Ustalane są na podstawie cenników firm kurierskich, dotyczących podstawowej formy usługi kurierskiej tj. dostawa od poniedziałku do piątku w godz 9.00 do 17.00 na terenie Polski. Jeśli żądane warunki dostawy będą inne niż standardowe, cena będzie ta będzie powiększona o dodatkowe usługi.  

    Ceny za przesyłkę pod wskazany adres zawierają koszty przewozu lamp od producenta z Włoch do miejsca dostawy podanego przez klienta w zamówieniu. Zamówione lampy są dostarczane w pierwszej kolejności pod adres siedziby naszej firmy (przesyłka z Włoch) i jest możliwość odbioru osobistego lub przesyłamy dalej.  Odbiór osobisty z siedziby naszej firmy może obniżyć koszty dostawy (jeśli takie naliczamy zgodnie z ofertą) o koszt transportu krajowego i jest ustalany indywidualnie.
 
5.  Ceny transportu w przypadku zamówień nietypowych ustalane są indywidualnie.
 
6.  Sklep nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu podania niewłaściwego adresu dostawy lub jej nieodebrania z winy kupującego. W takim przypadku kupujący zobowiązany jest do ponownego uiszczenia opłaty za przesyłkę lub dodatkowej opłaty za przesyłkę (jeśli dostawa była darmowa w/g oferty ).
 
7.  Przesyłkę najlepiej otworzyć i sprawdzić w obecności kuriera, jednak przy dostawie więcej niż jednej lampy lub lamp zapakowanych na palecie podstawą rozpatrzenia reklamacji uszkodzonego podczas transportu przedmiotu lub jego ubytku jest protokół szkody sporządzony w chwili odbioru przesyłki spisany wraz z kurierem lub przesłana dokumentacja zdjęciowa i opis uszkodzenia  na maila lampyrustykalne@gmail.com w ciągu 2 dni po odbiorze.
Protokół zawiera opis uszkodzeń, datę i czas dostawy.  
Przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytuł szkody powstałej w transporcie.
Każdy wysłany przez nas przedmiot jest nowy,  bardzo starannie spakowany przez producenta. W ciągu 10 lat mieliśmy tylko 3 zdarzenia , że lampy doszły uszkodzone.
 
9. Wady fabryczne lub powstałe podczas transportu (na warunkach w pkt 7 powyżej) podlegają wymianie na koszt Sprzedającego wraz z kosztami przesyłki (patrz niżej w GWARANCJA pkt 4) .

 
Płatności   (Par 4)
 
1.  Płatności można dokonać dostępnymi drogami podanymi przy zamówieniu w formularzu zamówienia: przelewem tradycyjnym lub gotówką kurierowi podczas odbioru towaru (dotyczy dopłaty do wcześniej dokonanej płatności zadatku) , lub osobiście w siedzibie firmy - gotówką. Wystawiamy Faktury Vat.
 
2.  Do kosztu towaru doliczane są koszty dostawy, jeśli jest to określone w podsumowaniu zamówienia (przy zamówienie od kwoty wyższej niż 3001 zł nie doliczamy kosztów dostawy) .
 
3.  Płatności wstępnych i końcowych należy dokonać przelewem na konto firmy.
 
          Dane do przelewu:
 
          SZTUKA WNĘTRZA MARZENA WIECZOREK,
          Szlinokiemie 36, 16-515 Puńsk
          Dane rachunku bankowego:
Alior Bank S A   nr:   75 2490 0005 0000 4000 7124 4900
 
 Zwroty towarów pełnowartościowych   (Par 5)

    Lampy dostępne na stronie producentów IL Fanale i Ferroluce są wykonywane na Państwa zamówienie.
Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadku zamówienia produktu wykonywanego na indywidualne zamówienie.
 
4.  Kupujący przyjmuje do wiadomości jednocześnie akceptując ewentualne niewielkie odstępstwa koloru otrzymanego towaru od tego przedstawionego na fotografiach zamieszczonych w sklepie internetowym lampyrustykalne.pl, co wynika ze specyficznych właściwości monitorów komputerowych zmieniających nieznacznie kolory pokazywanych przedmiotów, różnie dla różnych modeli komputerów i monitorów .
 
Gwarancja    (Par 6)
 
1. Towary oferowane w sklepie  lampyrustykalne.pl posiadają gwarancję obowiązującą na terenie Polski.  Szczegółowe warunki gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta dostarczonym klientowi wraz z towarem lub mailowo .

 2.  Reklamacje można składać listownie na adres firmy ( SZTUKA WNĘTRZA MARZENA WIECZOREK, Szlinokiemie 36, 16-515 Puńsk ) lub pocztą elektroniczną na maila   lampyrustykalne@gmail.com  .  W przypadku reklamacji dotyczącej uszkodzenia w czasie transportu dodatkowo w miarę możliwości scan lub kopię protokołu szkody spisanego z kurierem. (patrz pkt 7 w  par 3  Dostawa)

Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia uszkodzony towar a przypadku uszkodzenia w transporcie należy przesłać na adres firmy ( SZTUKA WNĘTRZA MARZENA WIECZOREK, Szlinokiemie 36, 16-515 Puńsk).

W przypadku gdy towar zostanie przesłany przed uznaniem reklamacji, koszty przesyłki poniesie nabywca. W takim przypadku nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem. Po uznaniu zasadności reklamacji koszty przesyłki zostaną zwrócone. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji z powodu uszkodzenia towaru przez użytkownika , wszelkie koszty ewentualnych operacji ponosi Klient.
W przypadku uzasadnionej reklamacji koszty wszelkich operacji ponosi prowadzący sklep lampyrustykalne.pl : SZTUKA WNĘTRZA MARZENA WIECZOREK, Szlinokiemie 36, 16-515 Puńsk.
 
3.  Reklamacje rozpatrywane będą ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia. Jeżeli po tym czasie prowadzący sklep lampyrustykalne.pl  nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, że uznał roszczenia za uzasadnione.
 
            W przypadku różnicy zdań sklep deklaruje gotowość rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń na drodze pozasądowej.
 
4.  Każdy produkt lub jego część (np. klosz lampy), który został uszkodzony w trakcie dostawy lub okazał się niepełnowartościowy zostanie wymieniony na nowy na koszt sklepu lampyrustykalne.pl . Wymiana towaru na nowy następuje niezwłocznie jeśli towar jest dostępny w magazynie lub w terminie od 4 do 8 tygodni jeśli towar nie jest dostępny. O terminie klient jest każdorazowo informowany indywidualnie.  Jeśli z powodu wyczerpania zapasów lub innych przyczyn wymiana będzie niemożliwa, zaoferujemy inny towar lub zwrócimy pieniądze.
 
5.  Towary zakupione w sklepie lampyrustykalne.pl posiadają 12 miesięczną gwarancję.
 
6.  Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z niezgodności towaru z umową.  Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci uprawnienia określone w w/w ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym fakcie sklepu.

Ochrona danych osobowych    (Par 7)
 
1.  Składając zamówienie Klient zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
 
2.  Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu lampyrustykalne.pl są przetwarzane tylko i wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (D.U. Nr 133 poz. 883 z 1997r ).Zgodnie z ustawą Klient ma prawo wglądu i poprawiania swoich danych, może tez zażądać zaprzestania ich przetwarzania.
 
3.  Struktura witryny  lampyrustykalne.pl została zaprojektowana w taki sposób aby można było ją odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych. Podczas odwiedzania witryny nie są też gromadzone żadne dane mające na celu identyfikację Klienta.

 
Postanowienia końcowe   (Par 8)
 
1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa ( Kodeks Cywilny, Ustawa z dnia 27 lipca 2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, Ustawa z dnia 2 marca 2000 o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, itd).
 
2.  Zawartość sklepu lampyrustykalne.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 
3.  Składając zamówienie nabywca akceptuje powyższy regulamin.
                                                                               
Marzena Wieczorek

SZTUKA WNĘTRZA MARZENA WIECZOREK
sklep@lampyrustykalne.pl
tel:  502 723 523,  505 133  232
Wróć do spisu treści